هاست ویندوز

DE-Windows50


 
440,000 ریال
سالانه

هاست ویندوز آلمان
سیستم عامل Windows Server 2016
کنترل پنل Plesk
فضا 50 مگابایت
پهنای باند 1 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Windows100


 
880,000 ریال
سالانه

هاست ویندوز آلمان
سیستم عامل Windows Server 2016
کنترل پنل Plesk
فضا 100 مگابایت
پهنای باند 4 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Windows200


 
1,340,000 ریال
سالانه

هاست ویندوز آلمان
سیستم عامل Windows Server 2016
کنترل پنل Plesk
فضا 200 مگابایت
پهنای باند 12 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Windows500


 
2,000,000 ریال
سالانه

هاست ویندوز آلمان
سیستم عامل Windows Server 2016
کنترل پنل Plesk
فضا 500 مگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Windows1000


 
2,400,000 ریال
سالانه

هاست ویندوز آلمان
سیستم عامل Windows Server 2016
کنترل پنل Plesk
فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Windows2000


 
3,850,000 ریال
سالانه

هاست ویندوز آلمان
سیستم عامل Windows Server 2016
کنترل پنل Plesk
فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 160 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Windows5000


 
8,300,000 ریال
سالانه

هاست ویندوز آلمان
سیستم عامل Windows Server 2016
کنترل پنل Plesk
فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Windows10000


 
14,800,000 ریال
سالانه

هاست ویندوز آلمان
سیستم عامل Windows Server 2016
کنترل پنل Plesk
فضا 10000 مگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت
توضیحات بیشتر