با افتخار میزبان شما هستیم | نیت ما توسعه کسب و کارهای کشور عزیزمان ایران میباشد

شرکت ویستا ( آینده همین جاست)

لطفا سرویس خود را از لیست انتخاب نمایید:

Business Pack / بسته تبلیغ در گوگل بیزینس


 
79,000,000 ریال
سالانه

1-گزارش گیری با پلت فرم گوگل و ارسال از طریق تیکت
2-کنترل پنل اختصاصی ویستا
3-میزان شارژ اکانت 200 دلار
4-گزارش لحظه ای
5-امکان تعیین زمان و محل نمایش تبلیغ
6-امکان تعیین شهر/کشور نمایش
7-امکان تعیین سقف بودجه روزانه
8-تبلیغ هم زمان در محیط فارسی و انگلیسی
9-تعداد کلمات کلیدی نامحدود
زمان تحویل پروژه 15 روز کاری


Standard Pack / بسته تبلیغ در گوگل استاندارد


 
39,000,000 ریال

1-گزارش گیری با پلت فرم گوگل و ارسال از طریق تیکت
2-کنترل پنل اختصاصی ویستا
3-میزان شارژ اکانت 100 دلار
4-گزارش لحظه ای
5-امکان تعیین زمان و محل نمایش تبلیغ
6-امکان تعیین شهر/کشور نمایش
7-امکان تعیین سقف بودجه روزانه
8-تبلیغ هم زمان در محیط فارسی و انگلیسی
9-تعداد کلمات کلیدی نامحدود
زمان تحویل پروژه 15 روز کاری


Starter Pack/بسته تبلیغ در گوگل استارتر


 
19,000,000 ریال

1-گزارش گیری با پلت فرم گوگل و ارسال از طریق تیکت
2-کنترل پنل اختصاصی ویستا
3-میزان شارژ اکانت 30 دلار
4-گزارش لحظه ای
5-امکان تعیین زمان و محل نمایش تبلیغ
6-امکان تعیین شهر/کشور نمایش
7-امکان تعیین سقف بودجه روزانه
8-تبلیغ هم زمان در محیط فارسی و انگلیسی
9-تعداد کلمات کلیدی نامحدود
زمان تحویل پروژه 15 روز کاری