با افتخار میزبان شما هستیم | نیت ما توسعه کسب و کارهای کشور عزیزمان ایران میباشد

شرکت ویستا ( آینده همین جاست)

لطفا سرویس خود را از لیست انتخاب نمایید:

Business Pack / بسته تبلیغ در گوگل بیزینس


 
0 ریال

جهت دریافت قیمت با واحد فروش تماس بگیرید
09100386812

1-گزارش گیری با پلت فرم گوگل و ارسال از طریق تیکت
2-کنترل پنل اختصاصی ویستا
3-گزارش لحظه ای
4-امکان تعیین زمان و محل نمایش تبلیغ
5-امکان تعیین شهر/کشور نمایش
6-امکان تعیین سقف بودجه روزانه
7-تبلیغ هم زمان در محیط فارسی و انگلیسی
8-تعداد کلمات کلیدی نامحدود
زمان تحویل پروژه 15 روز کاری
به تعرفه ها 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد


Standard Pack / بسته تبلیغ در گوگل استاندارد


 
0 ریال

جهت دریافت قیمت با واحد فروش تماس بگیرید
09100386812

1-گزارش گیری با پلت فرم گوگل و ارسال از طریق تیکت
2-کنترل پنل اختصاصی ویستا
3-گزارش لحظه ای
4-امکان تعیین زمان و محل نمایش تبلیغ
5-امکان تعیین شهر/کشور نمایش
6-امکان تعیین سقف بودجه روزانه
7-تبلیغ هم زمان در محیط فارسی و انگلیسی
8-تعداد کلمات کلیدی نامحدود
زمان تحویل پروژه 15 روز کاری
به تعرفه ها 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد


Starter Pack/بسته تبلیغ در گوگل استارتر


 
0 ریال

جهت دریافت قیمت با واحد فروش تماس بگیرید
09100386812

1-گزارش گیری با پلت فرم گوگل و ارسال از طریق تیکت
2-کنترل پنل اختصاصی ویستا
3-گزارش لحظه ای
4-امکان تعیین زمان و محل نمایش تبلیغ
5-امکان تعیین شهر/کشور نمایش
6-امکان تعیین سقف بودجه روزانه
7-تبلیغ هم زمان در محیط فارسی و انگلیسی
8-تعداد کلمات کلیدی نامحدود
زمان تحویل پروژه 15 روز کاری
به تعرفه ها 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد