با افتخار میزبان شما هستیم | نیت ما توسعه کسب و کارهای کشور عزیزمان ایران میباشد

شرکت ویستا ( آینده همین جاست)

لطفا سرویس خود را از لیست انتخاب نمایید:

Business Pack / بسته پشتیبانی دیتا


 
119,000,000 ریال
سالانه

شامل درج اطلاعات /بهینه سازی سایت 12 ماه یا 36 تیکت
1- هر(یک) تیکت دیتا شامل حداکثر 400 کلمه متن و پنج تصویر یا پنج قلم محصول میباشد
2- هر(یک) تیکت تغییر نرم افزاری شامل اضافه کردن منو یا اضافه کردن صفحه جدید میباشد
3- هر(یک) تیکت شامل اضافه کردن ماژول/پلاگین و یا هر افزونه دیگر میباشد
4- تغییرات ساختاری و خارج از سیستم cms که نیاز به برنامه نویسی یا خرید پلاگین خاصی باشد شامل این بسته نمیباشد
5- هزینه پلاگین های پولی که باید از مخزن خارج از نرم افزار تهیه شوند توسط مشتری باید پرداخت گردد.
6- حفظ و نگهداری دامنه های ملی و بین المللی در شرایط تحریم
7-حفظ و نگهداری سرویس میزبانی هاست در شرایط تحریم
8- باز گردانی و بک آپ گیری Backup and Restore از سیستم نرم افزار
9-ساخت ایمیل و تغییرات تحت سی پنل بنا به درخواست مشتری
زمان پاسخگویی به تیکت ها متناسب با نوع درخواست از 24 ساعت تا یک هفته متغیر خواهد بود


Standard Pack / بسته پشتیبانی دیتا


 
58,000,000 ریال
سالانه

شامل درج اطلاعات /بهینه سازی سایت 12 ماه یا 24 تیکت
1- هر(یک) تیکت دیتا شامل حداکثر 400 کلمه متن و پنج تصویر یا پنج قلم محصول میباشد
2- هر(یک) تیکت تغییر نرم افزاری شامل اضافه کردن منو یا اضافه کردن صفحه جدید میباشد
3- هر(یک) تیکت شامل اضافه کردن ماژول/پلاگین و یا هر افزونه دیگر میباشد
4- تغییرات ساختاری و خارج از سیستم cms که نیاز به برنامه نویسی یا خرید پلاگین خاصی باشد شامل این بسته نمیباشد
5- هزینه پلاگین های پولی که باید از مخزن خارج از نرم افزار تهیه شوند توسط مشتری باید پرداخت گردد.
6- حفظ و نگهداری دامنه های ملی و بین المللی در شرایط تحریم
7-حفظ و نگهداری سرویس میزبانی هاست در شرایط تحریم
8- باز گردانی و بک آپ گیری Backup and Restore از سیستم نرم افزار
9-ساخت ایمیل و تغییرات تحت سی پنل بنا به درخواست مشتری
زمان پاسخگویی به تیکت ها متناسب با نوع درخواست از 24 ساعت تا یک هفته متغیر خواهد بود


Starter Pack / بسته پشتیبانی دیتا


 
39,000,000 ریال
سالانه

شامل درج اطلاعات /بهینه سازی سایت 12 ماه یا 12 تیکت
1- هر(یک) تیکت دیتا شامل حداکثر 400 کلمه متن و پنج تصویر یا پنج قلم محصول میباشد
2- هر(یک) تیکت تغییر نرم افزاری شامل اضافه کردن منو یا اضافه کردن صفحه جدید میباشد
3- هر(یک) تیکت شامل اضافه کردن ماژول/پلاگین و یا هر افزونه دیگر میباشد
4- تغییرات ساختاری و خارج از سیستم cms که نیاز به برنامه نویسی یا خرید پلاگین خاصی باشد شامل این بسته نمیباشد
5- هزینه پلاگین های پولی که باید از مخزن خارج از نرم افزار تهیه شوند توسط مشتری باید پرداخت گردد.
6- حفظ و نگهداری دامنه های ملی و بین المللی در شرایط تحریم
7-حفظ و نگهداری سرویس میزبانی هاست در شرایط تحریم
8- باز گردانی و بک آپ گیری Backup and Restore از سیستم نرم افزار
9-ساخت ایمیل و تغییرات تحت سی پنل بنا به درخواست مشتری
زمان پاسخگویی به تیکت ها متناسب با نوع درخواست از 24 ساعت تا یک هفته متغیر خواهد بود


Renew Pack / تمدید سرویس پشتیبانی


 
19,000,000 ریال
سالانه

شامل امنیت و نگهداری هاستینگ و نرم افزار
1-شارژ هاستینگ 500 مگابایت تا 1 گیگابایت
2-شارژ یک دامنه .com یا .ir
3- حفظ و نگهداری دامنه های ملی و بین المللی در شرایط تحریم
4-حفظ و نگهداری سرویس میزبانی هاست در شرایط تحریم
5- باز گردانی و بک آپ گیری Backup and Restore از سیستم نرم افزار
6-ساخت ایمیل و تغییرات تحت سی پنل بنا به درخواست مشتری
زمان پاسخگویی به تیکت ها متناسب با نوع درخواست از 24 ساعت تا یک هفته متغیر خواهد بود