خدمات پشتیبانی وب سایت

Starter


 
9,000,000 ریال
سالانه

پشتیبانی cms و سرور بدون به روز رسانی


Standard


 
19,500,000 ریال
سالانه

پشتیبانی وبه روزرسانی cms و سرور10 مورد


Business


 
29,000,000 ریال
سالانه

پشتیبانی وبه روز رسانی cms و سرور 20 مورد


Business Plus


 
49,000,000 ریال
سالانه

پشتیبانی و به روز رسانی cms و سرور /بهینه سازی سایت 30 مورد