گواهینامه SSL

DV SSL Certificate - IR DOMAINS


 
2,700,000 ریال
سالانه

گواهینامه اس اس ال شرکت Certum
مناسب دامنه های ملی و نام های شامل تحریم


Comodo DV SSL


 
2,500,000 ریال
سالانه

گواهینامه اس اس ال شرکت Comodo
مناسب دامنه های بین المللی