ثبت و تمدید پروفایل بانک برند

بسته ی پایه


 
990,000 ریال
سالانه

10,000,000 هزینه راه اندازی

بسته ی نیمه حرفه ای


 
4,800,000 ریال
سالانه

10,000,000 هزینه راه اندازی

بسته ی حرفه ای (ویژه)


 
9,000,000 ریال
سالانه

10,000,000 هزینه راه اندازی