با افتخار میزبان شما هستیم | نیت ما توسعه کسب و کارهای کشور عزیزمان ایران میباشد

شرکت ویستا ( آینده همین جاست)

لطفا سرویس خود را از لیست انتخاب نمایید:

bib / بسته ی پایه تمدید و ثبت پروفایل بانک برند


 
9,000,000 ریال
سالانه

1-ثبت اطلاعات تماس /موبایل
2-ثبت حداکثر 20 پاراگراف یا 400 کلمه متن
3-ثبت حداکثر 5 تصویر
4-بهینه سازی و امنیت 12 ماه
5-پشتیبانی دیتا 12 مورد در طول سال