با افتخار میزبان شما هستیم | نیت ما توسعه کسب و کارهای کشور عزیزمان ایران میباشد

شرکت ویستا ( آینده همین جاست)

لطفا سرویس خود را از لیست انتخاب نمایید:

DE-Linux500/هاست لینوکس


 
1,000,000 ریال
ماهانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 500 مگابایت
پهنای باند 40 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux1000/هاست لینوکس


 
3,000,000 ریال
ماهانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
توضیحات بیشتر


DE-Linux2000/هاست لینوکس


 
21,410,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 2000 مگابایت
پهنای باند 160 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux5000/هاست لینوکس


 
48,570,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 5000 مگابایت
پهنای باند 200 گیگابایت
توضیحات بیشتر


DE-Linux10000/هاست لینوکس


 
89,100,000 ریال
سالانه

هاست لینوکس سی پنل آلمان
فضا 10000 مگابایت
پهنای باند 400 گیگابایت
توضیحات بیشتر