با افتخار میزبان شما هستیم | نیت ما توسعه کسب و کارهای کشور عزیزمان ایران میباشد

شرکت ویستا ( آینده همین جاست)

لطفا سرویس خود را از لیست انتخاب نمایید:

super branding/سوپر برندینگ


 
998,000,000 ریال
سالانه

super branding/سوپر برندینگ
مشاوره برندینگ در یک دوره 12 ماه
..............................................................
1- ساخت 2 اتود لوگو برند
2- تعیین رنگ برند
3-تعیین فونت برند
4- لایه باز psd طرح برند جهت اجرا
>اجرای 22 طرح برندینگ
>در یک دوره 12 ماهه
>* 22 پترن برندینگ محرمانه میباشد *
> صاحب امتیاز آن شرکت ویستا میباشد.
این دوره فقط شامل مشاوره و ارائه ی راه کارهای برندینگ میباشد و شرکت ویستا مسئولیتی در قبال اجرای آنها نخواهد داشت و صاحب و مدیر برند > مسئول اجرای الگوهای برندینگ خواهد بود
زمان اجرا پروژه یک سال
به تعرفه ها 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد


Business Pack / بسته برندینگ بیزینس


 
358,000,000 ریال
سالانه

Business Pack / بسته برندینگ بیزینس
مشاوره برندینگ در یک دوره 6 ماه
..............................................................
1- ساخت 2 اتود لوگو برند
2- تعیین رنگ برند
3-تعیین فونت برند
4- لایه باز PSD طرح برند جهت اجرا
>چاپ پلت فرم و موکاپ برند
>مشاوره ی 22 طرح برندینگ
>در یک دوره 6 ماه
>* 22 پترن برندینگ محرمانه میباشد *
> صاحب امتیاز آن شرکت ویستا میباشد.
این دوره فقط شامل مشاوره و ارائه ی راه کارهای برندینگ میباشد و شرکت ویستا مسئولیتی در قبال اجرای آنها نخواهد داشت و صاحب و مدیر برند > مسئول اجرای الگوهای برندینگ خواهد بود
زمان اجرا پروژه6 ماه
به تعرفه ها 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد


Standard Pack / بسته برندینگ استاندارد


 
49,000,000 ریال

1- ساخت 2 اتود لوگو برند
2- تعیین رنگ برند
3-تعیین فونت برند
4-تعیین شعار برند
5-دو ساعت مشاوره اجرا برند
6-چاپ پلت فرم و موکاپ برند
7- لایه باز psd طرح برند جهت اجرا
زمان تحویل پروژه 30 روز کاری
به تعرفه ها 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد


Starter Pack / بسته برندینگ استارتر


 
29,000,000 ریال

1- ساخت 2 اتود لوگو برند
2- تعیین رنگ برند
3-تعیین فونت برند
4- لایه بسته png طرح برند جهت اجرا
زمان تحویل پروژه 15 روز کاری
به تعرفه ها 9% ارزش افزوده اضافه خواهد شد