سامانه پیامک

Startup


 
1,000,000 ریال
سالانه

ارسال پیامک تکی
ارسال پیامک انبوه
ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل
ارسال پیامک زماندار
ارسال هوشمند کلمات کلیدی
گزارش دقیق ارسال پیامک
بازگشت هزینه پیامک های ناموفق
ارسال پیامک حاوی لینک
خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه
خط اختصاصی متناظر باسیمکارت
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)
ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)
ارسال با تفكيک پیش شماره
ارسال بر اساس دکل BTS
ساخت دفترچه تلفن
گروه بندی دفترچه تلفن
ارسال پیامک به دفترچه تلفن
ثبت شماره از فایل اکسل
عضویت خودکار در دفترچه تلفن
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه
کارت ویزیت الکترونیکی
یاداوری زماندار (پرداخت اقساط و…)
پاسخ خودکار به پیامک دریافتی
کارت ویزیت الکترونیکی
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه
ارسال هوشمند کلمات کلیدی
REST API
سازگاری کامل با وردپرس
سازگاری کامل با پرستاشاپ
سازگاری کامل با اپن کارت
انتقال پیامک دریافتی به url


   500 پیامک اعتبار اولیه

   14.7 تومان تعرفه هر پیامک

   14.7 تومان تعرفه پیامک اپراتور 50001

   18.1 تومان تعرفه اپراتور 3000 و 1000

   18.1 تومان تعرفه پیامک اپراتور 2000

   15.7 تومان تعرفه پیامک اپراتور 021

   17 تومان تعرفه پیامک BTS

Business


 
2,000,000 ریال
سالانه

ارسال پیامک تکی
ارسال پیامک انبوه
ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل
ارسال پیامک زماندار
ارسال هوشمند کلمات کلیدی
گزارش دقیق ارسال پیامک
بازگشت هزینه پیامک های ناموفق
ارسال پیامک حاوی لینک
خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه
خط اختصاصی متناظر باسیمکارت
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)
ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)
ارسال با تفكيک پیش شماره
ارسال بر اساس دکل BTS
ساخت دفترچه تلفن
گروه بندی دفترچه تلفن
ارسال پیامک به دفترچه تلفن
ثبت شماره از فایل اکسل
عضویت خودکار در دفترچه تلفن
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه
کارت ویزیت الکترونیکی
یاداوری زماندار (پرداخت اقساط و…)
پاسخ خودکار به پیامک دریافتی
کارت ویزیت الکترونیکی
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه
ارسال هوشمند کلمات کلیدی
REST API
سازگاری کامل با وردپرس
سازگاری کامل با پرستاشاپ
سازگاری کامل با اپن کارت
انتقال پیامک دریافتی به url
ارسال پیام صوتی
ارسال به لیست سیاه
خط خدماتی اشتراکی
ارسال پیامک با سیمکارت
ارسال بر اساس مشاغل
وب سرویس خدماتی
دسترسی کامل به وب سرویس
وب سرویس اعتبار سنجی


   800 پیامک اعتبار اولیه

   13.5 تومان تعرفه هر پیامک

   13.5 تومان تعرفه پیامک اپراتور 50001

   17.1 تومان تعرفه اپراتور 3000 و 1000

   17.1 تومان تعرفه پیامک اپراتور 2000

   14.6 تومان تعرفه پیامک اپراتور 021

   17.1 تومان تعرفه پیامک BTS

   2.8 تومان تعرفه پیامک صوتی (ثانیه)

Enterprise


 
3,000,000 ریال
سالانه

ارسال پیامک تکی
ارسال پیامک انبوه
ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل
ارسال پیامک زماندار
ارسال هوشمند کلمات کلیدی
گزارش دقیق ارسال پیامک
بازگشت هزینه پیامک های ناموفق
ارسال پیامک حاوی لینک
خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه
خط اختصاصی متناظر باسیمکارت
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)
ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)
ارسال با تفكيک پیش شماره
ارسال بر اساس دکل BTS
ساخت دفترچه تلفن
گروه بندی دفترچه تلفن
ارسال پیامک به دفترچه تلفن
ثبت شماره از فایل اکسل
عضویت خودکار در دفترچه تلفن
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه
کارت ویزیت الکترونیکی
یاداوری زماندار (پرداخت اقساط و…)
پاسخ خودکار به پیامک دریافتی
کارت ویزیت الکترونیکی
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه
ارسال هوشمند کلمات کلیدی
REST API
سازگاری کامل با وردپرس
سازگاری کامل با پرستاشاپ
سازگاری کامل با اپن کارت
انتقال پیامک دریافتی به url
ارسال پیام صوتی
ارسال به لیست سیاه
خط خدماتی اشتراکی
ارسال پیامک با سیمکارت
ارسال بر اساس مشاغل
وب سرویس خدماتی
دسترسی کامل به وب سرویس
وب سرویس اعتبار سنجی
خط هدیه متناظر تلفن ثابت (021)
کدخوان و گارانتی چک
دایورت پیامک
ارسال کد هدیه
قرعه کشی پیامکی
نوبت دهی پیامکی
پاسخگوی هوشمند
مسابقه و نظرسنجی پیامکی
ارسال نظیر به نظیر
ارسال اتوماتيک اخطاريه
وب سرویس صوتی
ایجاد 5 یوزر برای دسترسی به پنل


   1500 پیامک اعتبار اولیه

   12.4 تومان تعرفه هر پیامک

   12.4 تومان تعرفه پیامک اپراتور 50001

   15.9 تومان تعرفه اپراتور 3000 و 1000

   15.9 تومان تعرفه پیامک اپراتور 2000

   13.3 تومان تعرفه پیامک اپراتور 021

   14.5 تومان تعرفه پیامک BTS

   2.6 تومان تعرفه پیامک صوتی (ثانیه)

Enterprise Plus


 
5,000,000 ریال
سالانه

ارسال پیامک تکی
ارسال پیامک انبوه
ارسال پیامک از فایل متنی و اکسل
ارسال پیامک زماندار
ارسال هوشمند کلمات کلیدی
گزارش دقیق ارسال پیامک
بازگشت هزینه پیامک های ناموفق
ارسال پیامک حاوی لینک
خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه
خط اختصاصی متناظر باسیمکارت
ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
ارسال بر اساس سن و جنسیت
ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)
ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)
ارسال با تفكيک پیش شماره
ارسال بر اساس دکل BTS
ساخت دفترچه تلفن
گروه بندی دفترچه تلفن
ارسال پیامک به دفترچه تلفن
ثبت شماره از فایل اکسل
عضویت خودکار در دفترچه تلفن
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه
کارت ویزیت الکترونیکی
یاداوری زماندار (پرداخت اقساط و…)
پاسخ خودکار به پیامک دریافتی
کارت ویزیت الکترونیکی
تبریک تولد به مخاطبین دفترچه
ارسال هوشمند کلمات کلیدی
REST API
سازگاری کامل با وردپرس
سازگاری کامل با پرستاشاپ
سازگاری کامل با اپن کارت
انتقال پیامک دریافتی به url
ارسال پیام صوتی
ارسال به لیست سیاه
خط خدماتی اشتراکی
ارسال پیامک با سیمکارت
ارسال بر اساس مشاغل
وب سرویس خدماتی
دسترسی کامل به وب سرویس
وب سرویس اعتبار سنجی
خط هدیه متناظر تلفن ثابت (021)
کدخوان و گارانتی چک
دایورت پیامک
ارسال کد هدیه
قرعه کشی پیامکی
نوبت دهی پیامکی
پاسخگوی هوشمند
مسابقه و نظرسنجی پیامکی
ارسال نظیر به نظیر
ارسال اتوماتيک اخطاريه
وب سرویس صوتی
ایجاد نامحدود یوزر برای دسترسی به پنل
ارسال پیامک به خارج از ایران
وب سرویس پیامک بین الملل


   2500 پیامک اعتبار اولیه

   11.4 تومان تعرفه هر پیامک

   11.4 تومان تعرفه پیامک اپراتور 50001

   14.5 تومان تعرفه اپراتور 3000 و 1000

   14.5 تومان تعرفه پیامک اپراتور 2000

   12.2 تومان تعرفه پیامک اپراتور 021

   13.3 تومان تعرفه پیامک BTS

   2.4 تومان تعرفه پیامک صوتی (ثانیه)