نرم افزار CRM کارستان karestan.org

نرم افزار CRM کارستان karestan.org

لطفا سرویس خود را از لیست انتخاب نمایید:

5 کاربره CRM کارستان karestan.org


 
29,000,000 ریال

1- ورود و خروج پرسنل بر اساس ای پی ثابت
2- ارسال گزارش روزانه
3-تعیین اهداف کاری و شخصی
4-ارسال وظایف برای پرسنل همراه با درصد پیشرفت پروژه
5-برد خصوصی
6-دفترچه تلفن مشتریان
7-پشتیبانی و گارانتی 12 ماه


10 کاربره CRM کارستان karestan.org


 
49,000,000 ریال

1- ورود و خروج پرسنل بر اساس ای پی ثابت
2- ارسال گزارش روزانه
3-تعیین اهداف کاری و شخصی
4-ارسال وظایف برای پرسنل همراه با درصد پیشرفت پروژه
5-برد خصوصی
6-دفترچه تلفن مشتریان
7-پشتیبانی و گارانتی 12 ماه